Hem

Välkommen till Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 och har som främsta syfte att stöda högklassig vetenskaplig forskning, främja konstnärliga och kulturella samt andra allmännyttiga ändamål både i Finland och internationellt.

Stiftelsens ändamål förverkligas genom att tilldela stipendier och bidrag.

För mer information se ansökningsanvisningar.

Länk till webbansökningsprogrammet.

Kontaktuppgifter

Marja Leskinen
Stiftelsens ombud

Telefon:
+358 (0)9 6120 6210

E-Post:
mkl(at)jaes.fi

Aktuellt

JANE ERKKO (1936-2014)

Fru Jane Erkko, en av stiftelsens grundare, avled i sitt hem efter en lång tids sjukdom söndagen den 16 mars 2014. Som stiftelsens grundare och vice styrelseordförande främjade Jane Erkko aktivt stiftelsens syfte i enlighet med stiftelseurkunden, att stödja högklassig internationell forskning samt konst och kultur. Med sin personliga insats lyfte Jane Erkko fram grundarnas värderingar och mål. Stiftelsen minns Jane Erkkos arbete med tacksamhet och vårdar minnet av henne.