Hem

Välkommen till Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 och har som främsta syfte att stöda högklassig vetenskaplig forskning, främja konstnärliga och kulturella samt andra allmännyttiga ändamål både i Finland och internationellt.

Stiftelsens ändamål förverkligas genom att tilldela stipendier och bidrag.

För mer information se ansökningsanvisningar.

Länk till webbansökningsprogrammet samt rapportblanketten

Kontaktuppgifter

Marja Leskinen
Stiftelsens ombud

Telefon:
+358 (0)9 6120 6210

E-Post:
mkl(at)jaes.fi