2015

Jane ja Aatos Erkon säätiö- konserni
TULOSLASKELMA   1.1.-31.12.2015  1.1.-31.12.2014
VARSINAINEN TOIMINTA
Avustukset -22 894 640,29
   -17 289 600,00
Toimintakulut
Henkilöstökulut -363 276,27 -298 863,47
Poistot konserniliikearvo -10 318 254,36 -10 318 254,36
Poistot -3 025,77 -7 313,41
Muut kulut -151 765,70 -117 531,58
-10 836 322,10  -10 741 962,82 
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -33 730 962,39 -28 031 562,82
     
VARAINHANKINTA
Saadut lahjoitukset -1 564 274,86 78 289 002,90

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
-35 295 237,25 50 257 440,08
     
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 17 825 573,32 8 914 741,09
Sijoitusten arvonalennukset/- palautukset -23 577 141,89 -66 690 660,43
Kulut -551 797,79 -127 710,33
Asipex konsernin tuotot
      88 078 646,50     143 766 822,70
Asipex konsernin kulut     -84 543 045,87     -115 242 251,95
          2 767 765,73
         -29 379 058,92

 
TUOTTO-/KULUÄÄMÄ –38 063 002,98 20 878 381,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -38 063 002,98 20 878 381,16
TASE
VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat oikeudet 9 536,25 11 224,96
Konserniliikearvo 10 318 254,36 20 636 508,72
Aineelliset hyödykkeet 34 109,58 30 334,48
Sijoitukset 159 711 622,23 185 114 890,86
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 170 073 522,42 205 792 959,02
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset 778 831,77 399 480,97
Pitkäaikaiset saamiset 0,00 257 000,00
Rahoitusarvopaperit 529 244 613,59 505 482 889,35
Rahat ja pankkisaamiset 27 306 017,24 16 160 354,64
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 557 329 462,60 522 299 724,96
VASTAAVAA YHTEENSÄ 727 402 985,02 728 092 683,98
     
VASTATTAVAA 31.12.2015 31.12.2014
     
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
Vararahasto 8 052 051,86 8 052 051,86
Edellisten tilikausien ylijäämä 720 725 125,39 668 458 063,47
Tilikauden ali-/ ylijäämä -38 063 002,98 20 878 381,16
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 691 714 174,27 698 388 496,49
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma 35 688 810,75 29 704 187,49
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 35 688 810,75 29 704 187,49
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 727 402 985,02 728 092 683,98
Jane ja Aatos Erkon säätiö
VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Avustukset
Toimintakulut -22 894 640,29 -17 289 600,00
Henkilöstökulut -363 276,27 -298 863,47
Poistot -3 025,77 -7 313,41
Muut kulut -151 765,70 -117 531,58
-518 067,74 -423 708,46
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -23 412 708,03 -17 713 308,46
VARAINHANKINTA
Saadut lahjoitukset  -1 564 272,86 78 289 002,90 
-1 564 274,86 78 289 002,90
KULUT-/TUOTTOJÄÄMÄ -24 976 982,84  60 575 694,44
SIJOITUS-JA RAHOITUSTIOMINTA
Tuotot  17 825 573,32 8 914 741,09 
Sijoitusten arvonalennukset/-palautukset -23 577 141,89  -66 690 660,43
Kulut -551 797,79  -127 710,33 
-6 303 366,36  -57 903 629,67
KULU-/TUOTTOJÄÄMÄ -31 280 349,25 2 672 064,77
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -31 280 349,25 2 672 064,77
TASE
VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 6 051,60 7 060,20
Aineelliset hyödykkeet 11 248,04 3 676,23
Sijoitukset 459 524 194,40 484 927 463,03
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 459 541 494,04 484 938 199,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset 4 588,00 336,91 
Rahoitusarvopaperit 154 980 513,68 167 134 189,87
Rahat ja pankkisaamiset 20 282 968,87  8 095 203,49 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 175 268 070,55  175 229 733,27
VASTATTAVAT YHTEENSÄ 634 809 564,59 660 167 932,73 
VASTATTAVAA 31.12.2015 31.12.2014
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
Vararahasto 8 052 051,86 8 052 051,86
Edellisen tilikauden ylijäämä 622 359 450,92 619 687 386,15
Tilikauden ali-/ylijäämä -31 280 349,25 2 672 064,77
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 600 131 153,53  631 411 502,78 
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma 34 678 411,06 28 756 429,95
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 34 678 411,06 28 756 429,95
VASTATTAVAT YHTEENSÄ 634 809 564,59 660 167 932,73