2013

TULOSLASKELMA   1.1.-31.12.2013  1.1.-31.12.2012
VARSINAINEN TOIMINTA
Avustukset -19 336 350,00 -8 891 187,27
Toimintakulut
Henkilöstökulut -216 752,02 -184 963,77
Poistot -3 793,56 -3 493,04
Muut kulut -102 522,07 -94 460,03
-323 067,65 -282 916,84
   
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -19 659 417,65 -9 174 104,11
     
VARAINHANKINTA
Saadut lahjoitukset 0,00 559 031 602,54
TUOTTOJÄÄMÄ -19 659 417,65 549 857 498,43
     
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 13 753 617,52 3 473 754,31
Sijoitusten arvonalennukset/- palautukset -2 131 681,77 3 414 354,35
Kulut -221 834,22 -261 440,47
KULU-/TUOTTOJÄÄMÄ -8 259 316,12 556 484 166,62
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -8 259 316,12 556 484 166,62
TASE
VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 8 068,80 9 077,40
Aineelliset hyödykkeet 4 888,61 7 673,57
Sijoitukset 539 145 479,48 594 529 315,99
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 539 158 436,89 594 546 066,96
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset 1 013,39 1 369,20
Rahoitusarvopaperit 108 016 876,24 90 451 411,24
Rahat ja pankkisaamiset 2 530 188,06 4 926 112,63
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 110 548 077,69 95 378 893,07
VASTAAVAA YHTEENSÄ 649 706 514,58 689 924 960,03
     
VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2012
     
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
Vararahasto 8 052 051,86 8 052 051,86
Edellisten tilikausien ylijäämä 627 946 702,27 71 462 535,65
Tilikauden ali-/ ylijäämä -8 259 316,12 556 484 166,62
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 628 739 438,01 636 998 754,13
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma 20 967 076,57 52 926 205,90
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 967 076,57 52 926 205,90
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 649 706 514,58 689 924 960,03