2012

TULOSLASKELMA   1.1.-31.12.2012  1.1.-31.12.2011
VARSINAINEN TOIMINTA
Avustukset -8 891 187,27 -4 356 436,15
Toimintakulut
Henkilöstökulut -184 963,77 -176 953,71
Poistot -3 493,04 -1 883,35
Muut kulut -94 460,03 -105 113,15
-282 916,84 -283 950,21
   
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -9 174 104,11 -4 640 386,36
     
VARAINHANKINTA
Saadut lahjoitukset 559 031 602,54 20 000 000,00
TUOTTOJÄÄMÄ 549 857 498,43 15 359 613,64
     
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 3 473 754,31 2 764 731,06
Sijoitusten arvonalennukset/- palautukset 3 414 354,35 -5 408 452,02
Kulut -261 440,47 -615 519,12
TUOTTOJÄÄMÄ 556 484 166,62 12 100 373,56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 556 484 166,62 12 100 373,56
TASE
VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 9 077,40 0,00
Aineelliset hyödykkeet 7 673,57 5 650,06
Sijoitukset 594 529 315,99 0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 594 546 066,96 5 650,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset 1 369,20 9 972,00
Rahoitusarvopaperit 90 451 411,24 75 896 725,43
Rahat ja pankkisaamiset 4 926 112,63 10 097 825,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 95 378 893,07 86 004 522,61
VASTAAVAA YHTEENSÄ 689 924 960,03 86 010 172,67
     
VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011
     
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
Vararahasto 8 052 051,86 8 052 051,86
Edellisten tilikausien ylijäämä 71 462 535,65 59 362 162,09
Tilikauden ylijäämä 556 484 166,62 12 100 373,56
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 636 998 754,13 80 514 587,51
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma 52 926 205,90 5 495 585,16
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 52 926 205,90 5 495 585,16
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 689 924 960,03 86 010 172,67