2015

Vuoden 2015 myönnettyjen avustusten yhteissumma on 2.064.000 euroa.

Vuoden 2015 avustuspäätökset:

FT Tommi Kajander, Helsingin yliopisto. Structural biology of the membrane of the synapse, 470.000 euroa

FT Anna-Liisa Laine, Helsingin yliopisto, Ahvenanmaan ketoverkoston eliölajisto ekologisen ja evoluutiobiologisen tutkimuksen mallisysteeminä, 375.000euroa

Professori Katri K. Sieberg, Tampereen yliopisto.Summer School Series 2016 – 2018, 300.000 euroa

TkT. Eero Vaara, Svenska Handelshögskolan. Prosessit ja käytännöt kaupunkiorganisaatioiden strategisessa muutoksessa, 300.000 euroa

John Nurmisen Säätiö. Loki – hanke, 194.000 euroa

LT, Suvi Renkonen, Karolinska Institutet, Tukholma. Pään ja kaulan alueen syövän systeemibiologia, 60.000 euroa