2015

Vuoden 2015 myönnettyjen avustusten yhteissumma on 2.064.000 euroa.

Vuoden 2015 avustuspäätökset:

FT Tommi Kajander, Helsingin yliopisto. Structural biology of the membrane of the synapse, 470.000 euroa

FT Anna-Liisa Laine, Helsingin yliopisto, Ahvenanmaan ketoverkoston eliölajisto ekologisen ja evoluutiobiologisen tutkimuksen mallisysteeminä, 375.000euroa

Professori Katri K. Sieberg, Tampereen yliopisto.Summer School Series 2016 – 2018, 300.000 euroa

TkT Eero Vaara, Svenska Handelshögskolan. Prosessit ja käytännöt kaupunkiorganisaatioiden strategisessa muutoksessa, 300.000 euroa

John Nurmisen Säätiö. Loki – digitaalisen kulttuuriperinnön merellinen pilottipalvelu 194.000 euroa

Professori Ilkka Ruostetsaari, Tampereen yliopisto. Suomen poliittinen kulttuuri ja päättäjät kylmän sodan maailmassa, 185.000 euroa

FT Nick Walters, Tampereen yliopisto. Controlled direction of stem cell fate in three-dimensions:utilizing novel hydrogels with precisely defined matrix stiffness, degradability and ligand presentation to regulate stem cell fate, 180.000 euroa

LT, Suvi Renkonen, Karolinska Institutet, Tukholma. Pään ja kaulan alueen syövän systeemibiologia, 60.000 euroa