2014

Vuoden 2014 myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 6.840.000 euroa. Avustuksia myönnettiin seuraaviin kohteisiin:

Professori Mart Saarma, Biotekniikan instituutti,Helsingin yliopisto. CDNF –  Uusi hoito Parkinsonin tautiin, 1.600.000 euroa

LT, Olli Lohi, Tampereen yliopisto. Lasten leukemian biologinen tausta, 750.000 euora

FT Anna-Liisa Laine, Biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto. Ahvenanmaan ketoverkoston eliölajisto ekologisen ja evoluutiobiologisen tutkimuksen mallisysteeminä, 375.000 euroa

Marttaliitto ry. Paikoillanne, valmiina, keittiöön – Arjen taitoja ja ravitsemustietoa liikuntaa harrastaville nuorille, 376.000 euroa

FT, dosentti Satu Kuure, Helsingin yliopisto, Biotekniikan instituutti. Solunsisäisten signalointireittien merkitys synnynnäisten munuaisen kehityshäiriöiden muodostumisessa, 260.000 euroa

PhD, dosentti Daniel Abankwa, Turun biotekniikan keskus. Targeting a new mechanism of tumour associated Ras mutations, 181.000 euroa

FT, Matti Vornanen, Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto. Validation of zebrafish as a model for human cardiac electrophysiology, 146.000 euroa

Tanssin talo ry. Tanssin talo ry:n kansainvälinen esitysvierailutuotanto Merikaapelihalliin 10/2014 osana Tanssin talon toiminnan käynnistämistä, 130.000 euora

LT, Kari Tikkinen, s.-78, Helsingin yliopisto ja McMaster University. Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group, 94.000 euroa

Professori Ville Kaila, Munchenin teknillinen yliopisto. Biomimeettiset vedenpilkkomiskatalysaattorit ja niiden molekyylitason toiminta, 89.000 euroa

LT Tatu Mäkinen, s.-79, University of Toronto, Canada. Mini-invasiivinen lonkan tekonivelleikkaus – prospektiivinen,randomisoitu monikeskustutkimus, 45.000 euroa

Kuopio Tanssii ja Soi ry. Kuopio Tanssii ja Soi – festivaalin 45-juhlavuoden ohjelmiston rakentamiseen, 40.000 euroa

ME310-työryhmä. ME310:Design Innovation Course, 25.000 euroa

Oreck Jessica, Myriapod productions, New York, USA. Aatsinki dokumentin teatterilevitykseen, 12.000 euroa

K.L. Oeschin Muistoyhdistys ry. K.L. Oeschin elämänkerta-projekti, 10.000 euroa