2014

Vuoden 2014 myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 12.107.100 euroa. Summa sisältää ehdollisia päätöksiä. Avustuksia myönnettiin seuraaviin kohteisiin:

Professori Henrik Meinander, Helsingin yliopisto.”Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890-2020″, 1.700.000 euroa

Professori Mart Saarma, Biotekniikan instituutti,Helsingin yliopisto. CDNF –  Uusi hoito Parkinsonin tautiin, 1.600.000 euroa

LT, Jukka Westermarck, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto,Åbo Akademi. Aivosyövän uusi hoitostrategia, 950.000 euroa

LT, Olli Lohi, Tampereen yliopisto. Lasten leukemian biologinen tausta, 750.000 euora

Psykologian tohtori Teija Kujala, Helsingin yliopisto. Lukivaikeuksien hermostollinen perusta ja biomarkkerit, 700.000 euroa

Professori, FT Juha Partanen, Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos.Motivaatiokäyttäytymistä säätelevien hermosolujen erityisominaisuudet – pohja psykiatristen sairauksien uusille diagnostiikka- ja hoitokeinoille, 570.000 euroa

FT Anna-Liisa Laine, Biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto. Ahvenanmaan ketoverkoston eliölajisto ekologisen ja evoluutiobiologisen tutkimuksen mallisysteeminä, 375.000 euroa

Marttaliitto ry. Paikoillanne, valmiina, keittiöön – Arjen taitoja ja ravitsemustietoa liikuntaa harrastaville nuorille, 376.000 euroa

LT Anna-Liisa Levonen, Itä-Suomen yliopisto. Nrf2-transkriptiotekijä syövässä, 300.000 euroa

PhD, Frederic Michon, Helsingin yliopisto. Sarveiskalvon kehitysbiologia, 286.500 euroa

FT, dosentti Satu Kuure, Helsingin yliopisto, Biotekniikan instituutti. Solunsisäisten signalointireittien merkitys synnynnäisten munuaisen kehityshäiriöiden muodostumisessa, 260.000 euroa

PhD, Edite Figueiras, Tampereen yliopisto. A multi-physical hybrid imaging tool based on optical projection tomography, selective plane illumination microscopy, electrical impedance tomography and X-ray micro- computed tomography, 235.500 euroa

PhD, dosentti Daniel Abankwa, Turun biotekniikan keskus. Targeting a new mechanism of tumour associated Ras mutations, 181.000 euroa

FT, Matti Vornanen, Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto. Validation of zebrafish as a model for human cardiac electrophysiology, 146.000 euroa

Dosentti, Tanja Pessi, Tampereen yliopisto,Lääketieteen laitos. Bakteerimolekyylibiologian menetelmien kehittäminen sydän ja verisuonitautien patogeneesin tutkimuksessa ja riskin ennustamisessa, 135.000 euroa

Tanssin talo ry. Tanssin talo ry:n kansainvälinen esitysvierailutuotanto Merikaapelihalliin 10/2014 osana Tanssin talon toiminnan käynnistämistä, 130.000 euora

Cantores Minores – poikakuoro. Musiikkileikkikoulutyön kehittäminen ja kuorolaulajien rekrytointi sekä taiteellisen ja pedagogisen toiminnan kehittäminen, 100.000 euroa

FT, Lari Lehtiö, Oulun yliopisto. Selective Tankyrase Inhibitors as Cancer Drugs, 100.000 euroa

LT, Kari Tikkinen, s.-78, Helsingin yliopisto ja McMaster University. Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group, 94.000 euroa

Professori Ville Kaila, Munchenin teknillinen yliopisto. Biomimeettiset vedenpilkkomiskatalysaattorit ja niiden molekyylitason toiminta, 89.000 euroa

PhD, Wei Gonghong, Oulun Yliopisto. Genomic Approaches to Interpreting Prostate Cancer GWAS Results, 72.000 euroa

FT, Laura Kerosuo-Pahlberg, California Institute of Technology. Myc-onkogeenien rooli hermostopienan muodostumisessa ja uusiutumiskyvyn ylläpitämisessä, 60.000 euroa

LT Tatu Mäkinen, s.-79, University of Toronto, Canada. Mini-invasiivinen lonkan tekonivelleikkaus – prospektiivinen,randomisoitu monikeskustutkimus, 45.000 euroa

Kuopio Tanssii ja Soi ry. Kuopio Tanssii ja Soi – festivaalin 45-juhlavuoden ohjelmiston rakentamiseen, 40.000 euroa

ME310-työryhmä. ME310:Design Innovation Course, 25.000 euroa

Heinäveden Musiikkipäivät ry. Heinäveden Musiikkipäivät, avajaiskonsertti, Se ensemble Erkki Lasonpalo, kapellimestari, Monica Groop, mezzosopraano, Juha Kotilainen, baritoni, 15.000 euroa

Oreck Jessica, Myriapod productions, New York, USA. Aatsinki dokumentin teatterilevitykseen, 12.000 euroa

K.L. Oeschin Muistoyhdistys ry. K.L. Oeschin elämänkerta-projekti, 10.000 euroa

LT Vartiainen Nuutti. Lyon Neuroscience Research Center. Keskushermostovaurion aiheuttaman kivun ennustaminen, 10.000 euroa

Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry Kansallinen Kuopion XII viulukilpailu 4.-11.1.2015, 10.000 euroa

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry. Jääkäriperinteiden mediatallenteiden digitoiminen, 10.000 euroa

Orimattilan Erkko-lukion stipendit, 3.600 euroa